en | gr | fr | it | de | es | pt | ae | cn | tr | ru | bg | nl | pl | ro | sl | jp | hb

Currently no special offers available

Voorwaarden

1. Leeftijd huurder en bestuurder : Ten minste 21 jaar oud.
2. Rijbewijs: Bestuurder moet een rijbewijs met een geldigheidsduur van ten minste 12 maanden hebben.
3. Minimale huurperiode: Een (1) dag (24) uur. Elk extra uur wordt berekend op 1/3e van de dagprijs.
4. Huurder: Moet een houder van een creditcard zijn.
5. Verzekering: Alle erkende bestuurders van HERCULES zijn verzekerd tegen brand en aansprakelijkheid aan derden voor dood, letsel of schade aan eigendommen.
6. Kosten voor extra bestuurder: 3 € per dag.
7. Belastingen: 24% belasting wordt betaald door de huurder
8. Benzine: Benzine verbruik wordt betaald door de huurder
9. Kosten voor tanken service: 8 €
10. Verzending van Auto’s en Motors: Alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van HERCULES.
11. Verkeer: Boetes en daaropvolgende bestuurlijke sancties als gevolg van verkeersovertredingen tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder.